YENİ NESİL YAZARKASA POS’U NASIL KULLANACAĞIM ?

 • Yazar kasadan satış tutarı girilir.
 • İlgili  seçilir.
 •  tuşuna basılarak işlem sonuçlandırılır.
 • Yazar kasadan satış tutarı girilir.
 • İlgili  seçilir.
 • Önce  daha sonra  tuşuna basılır.
 •  tuşuyla döviz türü seçilir.
 •  tuşuna basılarak işlem sonlandırılır.
 • Yazar kasa satış ekranındayken  tuşuna basılır.
 • Faturalı satış işlemi için gelen ekranda  tuşuna ardından tuşuna basılır.
 • Ekrana gelen fatura seri bilgisi doğru ise  tuşuna basılır. Başka bir fatura seri bilgisi ile işlem yapılmak isteniyor ise tuşu ile ekrandaki bilgi silinir, işlem yapılmak istenen fatura serisigirilir ve  tuşuna basılır.
 • Ekrana gelen fatura numarası doğru ise  tuşuna basılır. Başka bir fatura numarası ile işlem yapılmak isteniyor ise tuşu ile ekrandaki bilgi silinir, işlem yapılmak istenen fatura numarası girilir ve  tuşuna basılır.
 • Ekrana gelen fatura tarihi doğru ise  tuşuna basılır. Başka bir fatura tarihi ile işlem yapılmak isteniyor ise  tuşu ileekrandaki bilgi silinir, işlem yapılmak istenen fatura tarihi girilir ve tuşuna basılır.
 • Son olarak gelen ekrana fatura tutarı girilir ve  tuşuna basılır.
 • Ekrana gelen fatura bilgileri doğru ise  tuşuna, değil ise tuşuna basılır.
 • Bilgiler  tuşuna basılarak doğrulanmış ise, onaylanan tutarara toplam bilgisi altında ekranda görülür.
 • İstenilen ödeme şekli uygulanarak faturalı satış işlemine ait mali değeri olmayan fiş basımı yapılır.
 • Yazar kasadan satış tutarları girilir. Girilen tutar toplamının fiş limitini aşması durumunda doğrudan gelen ekranda faturalı satışayönlendirilir.
 • Gelen ekranda  tuşuna ardından  tuşuna basılır.
 • Yazar kasa otomatik olarak fişi iptal eder ve iptal fişi basılır.
 • Ekrana gelen fatura seri bilgisi doğru ise  tuşuna basılır. Başka bir fatura seri bilgisi ile işlem yapılmak isteniyor ise tuşu ile ekrandaki bilgi silinir, işlem yapılmak istenen fatura serisigirilir ve  tuşuna basılır.
 • Ekrana gelen fatura numarası doğru ise  tuşuna basılır. Başka bir fatura numarası ile işlem yapılmak isteniyor ise tuşu ile ekrandaki bilgi silinir, işlem yapılmak istenen fatura numarası girilir ve  tuşuna basılır.
 • Ekrana gelen fatura tarihi doğru ise  tuşuna basılır. Başka bir fatura tarihi ile işlem yapılmak isteniyor ise  tuşu ileekrandaki bilgi silinir, işlem yapılmak istenen fatura tarihi girilir ve tuşuna basılır.
 • Son olarak gelen ekrana fatura tutarı girilir ve  tuşuna basılır.
 • Ekrana gelen fatura bilgileri doğru ise  tuşuna, değil ise tuşuna basılır.
 • Bilgiler Nakit tuşuna basılarak doğrulanmış ise, onaylanan tutarara toplam bilgisi altında ekranda görülür.
 • İstenilen ödeme şekli uygulanarak faturalı satış işlemine ait mali değeri olmayan fiş basımı yapılır.
 •  tuşuna basılarak X konumuna gelinir.
 • X konumu şifresi (0000) girilir ve  tuşuna basılır.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak rapor alınır.

 •  tuşuna basılarak Z konumuna gelinir.
 • Z konumu şifresi (0000) girilir ve  tuşuna basılır.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak rapor alınır.
 • Yazar Kasa satış konumunda iken mali hafıza konumu görülene kadar  tuşuna basılır.
 • Mali hafıza konumu şifresi (0000) girilir ve  tuşuna basılır.
 • İki tarih arası Mali Hafıza Raporu Konumu görülene kadar tuşuna basılır ve bu konuma gelindiğinde  tuşuna basılır.
 •  tuşu ile Mali Hafıza Raporu konumuna gelinir ve tuşuna basılır.
 • Gelen ekrana alınmak istenen mali hafıza raporunun başlangıç tarihi girilir ve  tuşuna basılır.
 • Gelen ekrana alınmak istenen mali hafıza raporunun bitiş tarihigirilir ve  tuşuna basılır.
 • Mali hafıza raporu basılır.
 • Yazar kasadan satış tutarı girilir.
 •  seçilerek  tuşuna basılır.
 • Kart okutulur.
 • Gelen menüden  tuşlanarak satış seçilir.
 • Toplam tutarın bir kısmı kart ile ödenecekse tutar yazılarak tuşuna, tutar toplamı ödenecekse direk  tuşuna basılır.
 • Kart şifresi girilir ve  tuşuna basılır.
 • Yazar kasa fişi ve işlem slipleri basılır.
 • Yazar kasa fişi
 • Yazar kasadan satış tutarı girilir.
 •  seçilerek  tuşuna basılır.
 • Kart okutulur.
 • Gelen menüden  tuşlanarak taksit işlemleriseçilir.
 • Gelen ekranda  tuşlanarak taksitli satışseçilir.
 • Toplam tutarın bir kısmı kart ile ödenecekse tutaryazılarak  tuşuna, tutar toplamı ödenecekse direk  tuşuna basılır.
 • Taksit sayısı girilir ve  tuşuna basılır.
 • Kart şifresi girilir ve  tuşuna basılır.
 • Yazar kasa fişi ve işlem slipleri basılır.
 • Yazar kasadan satış tutarı girilir.
 •  seçilerek  tuşuna basılır.
 • Kart okutulur.
 • Gelen menüden  tuşlanarak puan kullanımı seçilir.
 • Toplam tutarın bir kısmı kart ile ödenecekse tutar yazılarak tuşuna, tutar toplamı ödenecekse direk  tuşuna basılır.
 • Gelen ekrana kullanılacak puan miktarı girilir ve  tuşuna basılır.
 • Kart şifresi girilir ve  tuşuna basılır.
 • Yazar kasa fişi ve işlem slipleri basılır.
 •  tuşuna basılarak uygulama ekranına gelinir.
 • Banka uygulaması seçilir ve 2 kez  tuşuna basılır.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak fonksiyon menüsü seçilir.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak iptal seçilir.
 • Üye işyeri şifresi girilir ve  tuşuna basılır.
 • Gelen ekrana iptal edilecek işlemin sıra numarası girilir ve tuşuna basılır.
 • Kart okutulur.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak tutar doğrulanır.
 • Kart şifresi girilir ve  tuşuna asılır.
 • POS iptal işlem slipleri basılır.
 •  tuşuna basılarak uygulama ekranına gelinir.
 • Banka uygulaması seçilir ve 2 kez  tuşuna basılır.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak fonksiyon menüsü seçilir.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak İade seçilir.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak serbest iade seçilir.
 • Üye işyeri şifresi girilir ve  tuşuna basılır.
 • İade edilecek tutar girilir ve  tuşuna basılır.
 • İşlemin yapıldığı tarih YYAAGG şeklinde girilir ve  tuşuna basılır.
 • Kart okutulur.
 • Kart şifresi girilir ve  tuşuna basılır.
 •  tuşuna basılarakuygulama ekranına gelinir.
 • Banka uygulaması seçilir ve 2 kez  tuşuna basılır.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak fonksiyon menüsü seçilir.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak İade seçilir.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak referanslı İade seçilir.
 • Üye işyeri şifresi girilir ve  tuşuna basılır.
 • İade edilecek tutar girilir ve  tuşuna basılır.
 • RRN girilir ve  tuşuna basılır.
 • Kart okutulur.
 • Kart şifresi girilir ve  tuşuna basılır.
 • POS iade işlem slibi basılır.
 •  tuşuna basılarak uygulama ekranına gelinir.
 • Banka uygulaması seçilir ve 2 kez tuşuna basılır.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak fonksiyon menüsü seçilir.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak İade seçilir.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak İşlem kodu İade seçilir.
 • Üye işyeri şifresi girilir ve  tuşuna basılır.
 • İade edilecek tutar girilir ve  tuşuna basılır.
 • İşleme ait işlem kodu girilir  tuşuna basılır.
 • Kart okutulur.
 • Kart şifresi girilir ve  tuşuna basılır.
 • POS iade işlem slibi basılır.
 •  tuşuna basılarak uygulama ekranına gelinir.
 • Banka uygulaması seçilir ve 2 kez  tuşuna basılır.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak işyeri menüsü seçilir.
 • Gelen ekranda  tuşlanarak günsonu seçilir.
 • Detay rapor almak için  tuşuna , toplam rapor almak için tuşuna basılır.
 • POS rapor slibi basılır.
 •  tuşuna basılarak uygulama ekranına gelinir.
 • Banka uygulaması seçilir ve 2 kez  tuşuna basılır.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak işyeri menüsü seçilir.
 • Gelen ekranda  tuşlanarak ara rapor seçilir.
 • Detay rapor almak için tuşuna , toplam raporalmak için  tuşuna basılır.
 • Rapor slibi basılır.
 •  tuşuna basılarak uygulama ekranına gelinir.
 • Banka uygulaması seçilir ve 2 kez  tuşuna basılır.
 • Gelen ekranda  tuşuna basılarak işyeri menüsü seçilir.
 • Gelen ekranda tuşlanarak slip tekrarı seçilir.
 • Son işlem tekrarı için  tuşuna, son günsonu tekrarı için  tuşuna basılarak seçilir.
 • POS slibi basılır.